Overvågning

Med tv-overvågning får virksomheden en lang række muligheder for på den ene side at højne sikkerheden og på den anden side at optimere produktionsprocesserne.

 

Teknologien til tv-overvågning er i en konstant og rivende udvikling, som betyder, at der hele tiden kommer nye områder, hvor overvågningen kan bruges effektivt. Fra overvågning af produktionsanlæg til registrering af, hvem der kommer og går.

 

Benytter man sig af tv-overvågning, skal man være opmærksom på, at der gælder en særlig lovgivning på området.

 

ADI-ALARMSYSTEM

Bosch

 

Tilbage